Lapidárium

Lapidárium je stálá expozice Národního muzea, která je umístěna v přední části areálu Výstaviště. Expozice s názvem "Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století", seznamuje návštěvníka v úvodních vitrínách se způsobem těžby, s užitím a zpracováním hornin využívaných pro kamenosochařské práce a s péčí o poškozené kamenné artefakty. Jde o doklady kamenického řemesla a sochařských prací v kameni z českých zemí, zejména však z Prahy, v časovém rozsahu 11. až 19. století, výjimečně i z počátku 20. století.

Mezi exponáty jsou mnohá díla, která patří mezi nejkvalitnější umělecké projevy v dějinách českého výtvarného umění. Mezi nejznámější patří např. skulptury z huti Petra Parléře, zdobící původně Staroměstskou mosteckou věž, zlacená socha P. Marie z morového sloupu na Hradčanském náměstí, klasicistní sochy Ignáce Františka Platzera z pražského paláce Goltz-Kinských a několik sousoší zdobících původně Karlův most.

Otevírací doba

Květen - Listopad

pondělí - úterý zavřeno
středa 10.00 - 16.00
čtvrtek - neděle 12.00 - 18.00

Vstupné

Plná cena 50 Kč
Snížená cena 30 Kč
Rodinné vstupné 80 Kč