Maroldovo panoráma

Vážení návštěvníci, Maroldovo panoráma je pro letošní sezónu uzavřeno. Děkujeme všem za návštěvu na těšíme se opět v dubnu 2019.

Kruhový objekt v dolní části areálu Výstaviště skrývá pozoruhodné dílo českého malíře Luďka Marolda z let 1897–1898. Jde o panoramatický obraz Bitvy u Lipan, která se odehrála 30. května 1434 mezi kališnickými vojsky bratrstva a panskou jednotou. Díky své výšce 11 metrů a délce 95 metrů je tento unikát největším obrazem dějinné události, který kdy v Čechách vznikl.  Panoráma doplňují i reálné předměty v popředí, které navozují iluzi trojrozměrného prostoru.

Otevírací doba: 1. 4. - 31. 10.
  úterý - pátek     13.00 - 17.00
  sobota - neděle 10.00 - 17.00
Vstupné: Kč 25 Kč /1 osoba, děti do 6 let zdarma

Zabavte děti a stáhněte si aplikaci od Skrytých příběhů a zachraňte Maroldův obraz před zkázou!

Historie obrazu

O Luďku Maroldovi se říkalo: „Ten chlap má v sobě šik a vervu!“ Svými vlastnostmi Marold uchvátil nejen českou veřejnost, ale i Mnichov či Paříž. Když se v roce 1897 vrátil Marold z Paříže do Prahy, přivezl s sebou i skvělý nápad. Ohromit českou společnost obrovitým panoramatickým obrazem národní minulosti. Po prvních rozepřích o to, co bude na obrazu ztvárněno, zvítězil Maroldův nápad, zvěčnit Bitvu u Lipan. Stál si za tím hlavně kvůli dramatičnosti. Bitva totiž obsahuje děj, drama, krutost bitevních scén, lidské utrpení a beznaděj bitvy, v níž není vítězů a kde každý z obou bojujících je poražen.

Práce začaly 7. února 1898 při příležitosti Výstavy architektury a inženýrství a trvaly pouze 127 dní. Ke spolupráci byli přizváni: malíř Karel Raška, Václav Jansa, výborný krajinář, Theodor Hilšer, zručný kolorista a také spolupracoval s Luďkem Vašátkem na vystižení utrpení zvířat, tj. zejména koní. Obraz byl dokončen těsně před zahájením 
výstavy. Poprvé jej veřejnost spatřila 15.6.1898.

Po skončení výstavy nastaly potíže s umístěním obrazu. Ten je 11 m vysoký, 90 m široký a roztažené plátno zabírá plochu 1 362 m2. V roce 1908 se našlo místo vedle západního křídla Průmyslového paláce pro stálou budovu s kruhovou výstavní síní. Střecha budovy se ale v zimě roku 1929 propadla a poničila i výtvarné dílo. Nakonec se však obraz podařilo zachránit. současná podoba pochází z roku 1934, kdy se slavilo pětisté výročí bitvy u Lipan. Restaurátorské práce byly provedeny v roce 1964, 1991, 2002–2004. Od roku 1991 je Maroldovo panoráma národní kulturní památkou.
Můžete shlédnout i video od České televize z pořadu Sám v muzeu – Maroldovo panoráma.