O Výstavišti Praha

Společnost Výstaviště Praha, a.s., je provozovatelem a správcem Výstaviště Praha od 1.1.2015.  Jediným akcionářem společnosti je hlavní město Praha.

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Ing. Pavel Jaroš

Místopředseda představenstva

Ing. Ivan Pártl

Člen představenstva