Budoucnost

Celý areál Výstaviště prochází velkými změnami, jejichž hlavním cílem je nejen obnovení kultury v tomto krásném prostředí v centru Prahy, ale také větší otevření Výstaviště veřejnosti.

Bohemia restaurant

Bohemia restaurant čekají opravy. V rámci plánované rekonstrukce byl zpracován projekt pro změnu stavby před dokončením. Na příslušný stavební úřad MČ Praha 7 byla následně předložena žádost o souhlas s touto změnou. Předpokládaný termín získání souhlasu stavebního úřadu je letošní podzim. Stavba by měla být zahájena do konce roku 2017, nejpozději na začátku roku 2018. Rekonstrukce potrvá do června roku 2019.

Zpracovatel projektu: SGL PROJEKT s.r.o.

Vizualizace zatím není k dispozici.

 

Divadlo Spirála

Objekt Divadla Spirála se také dočká oprav. Studie na rekonstrukci byla zpracována a v současné chvíli probíhá příprava výběrového řízení na zhotovitele. Realizace objektu bude řešena formou metody design & build. Předpokládané datum získání stavebního povolení je stanoveno do poloviny roku 2018. Následně by měla být zahájena samotná rekonstrukce, která je plánovaná na léto/podzim roku 2018. Stavba by měla být dokončena do konce roku 2019.

Zpracovatel studie: Původní autoři Ing. arch. Kulík a Ing. arch. Smetana

 

Vstupní brány

Architektonická soutěž na úpravu vstupního prostoru do areálu Výstaviště byla dokončena. Soutěžilo se o návrh dvou vstupních bran, ale i úpravu přilehlého veřejného prostranství. Na jaře byl vybrán vítěz soutěže, se kterým nyní probíhají jednání o dopracování návrhu stavby. Ta bude realizována formou metody design & build. Předpokládaný termín zahájení je v průběhu roku 2018.