LDS

O LDS

Společnost Výstaviště Praha, a.s., je držitelem licencí na distribuci elektřiny, na obchod s elektřinou a na rozvod tepla. Licencované činnosti jsou vykonávány na území areálu Výstaviště Praha, na adrese Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7.

Vydané licence

  • Distribuce elektřiny licence číslo 121533297 platná od 2. 6. 2015
  • Obchod s elektřinou licence číslo 141533293 platná od 10. 4. 2015
  • Rozvod tepelné energie licence číslo 321533296 platná od 2. 6. 2015

 

 

 

 

Lokální distribuční soustava je připojena na nadřazenou distribuční soustavu PREdistribuce, a.s. na hladině VN 22kV. Elektrická energie je distribuována na hladině VN22kV a NN 0,4kV. Celkový instalovaný transformační výkon na licencovaném území je 9MW ve čtyřech transformačních stanicích.

Rozvod tepelné energie v areálu je horkovodní.

Obecné informace o LDS