RubrikaO Výstavišti

Informace pro návštěvníky Výstaviště Praha

Zpět na výpis

Společnost Výstaviště Praha a.s., s ohledem na ochranu a zdraví návštěvníků akcí pečlivě sleduje aktuální situaci a všechna doporučení Bezpečnostní rady státu, Hygienické stanice hlavního města Prahy a svého zřizovatele Hlavního města Praha. Momentálně nejsou vydána žádná mimořádná opatření, která by se dotýkala veřejných akcí, které probíhají v areálu Výstaviště Praha, a provoz areálu se řídí standardními doporučeními preventivní ochrany týkající se pohybu na veřejnosti jako je pravidelné mytí rukou, zakrývání úst při kašli nebo kýchání kapesníkem atd.

Příprava akcí pořádaných přímo společností Výstaviště Praha a.s. probíhá i nadále tak, aby se uskutečnily v plánovaných termínech. U ostatních akcí pořádaných v prostorách Výstaviště Praha a.s. jinými subjekty jsou rozhodnutí o případných změnách, přesunutí či zrušení akcí v kompetenci jednotlivých organizátorů. V případě, že odpovědné instituce vydají rozhodnutí, které se dotkne organizace veřejných akcí, je společnost Výstaviště Praha a.s. připravena na ně okamžitě reagovat a řídit se jimi.

V zájmu ochrany návštěvníků a veřejného zdraví společnost Výstaviště Praha, a.s. preventivně posiluje hygienická opatření v podobě instalace desinfekčních prostředků v co nejkratším možném termínu.

Aktuální informace sledujte na našich webových stránkách.