RubrikaRodinné akce

Den IZS

Všechny složky IZS na jednom místě

Zpět na výpis

Na venkovní ploše za Křižíkovými pavilony uvidíte více jak:

 • 80 ks techniky,
 • dynamické ukázky všech složek,
 • psovody,
 • jízdní policii,
 • speleologickou záchrannou službu,
 • vodní záchranáře,
 • policejní vybavení,
 • speciální hasičské vozy,
 • vozidla zdravotnické záchranné služby,
 • armádní techniku,
 • prezentaci spolků zaměřených na vzdělávání,
 • kurzy první pomoci,
 • nabídku vybavení pro krizové situace, sebeobranu, požární prevenci atd.

Představíme vozidla, techniku a vybavení všech složek IZS, Armády ČR, záchranářů i ostatních.

V neděli 23. září od 13:00 do 18:00 se můžete těšit na zábavné a hlavně poučné odpoledne pro všechny bez rozdílu věku.

 

Partneri IZS

Po celý den je pro děti je připravený "Pas malého záchranáře". Děti se zabaví při plnění úkolů a také se dozví spoustu zajímavých informací.

13:00   začátek akce
13:30   Oficiální zahájení
13:40   Slavnostní průvod
14:05   Police ČR – ukázka výcviku služebních psů
14:15   SDH – ukázka historické techniky
14:35   Dopravní podnik – ukázka práce vyprošťovacího jeřábu
14:55   Požární útok – děti
15:10   Předání nové techniky HZS Praha
15:30   Městská policie – ukázka práce policejních koní
15:50   HZS – ukázka práce výškové techniky
16:15   SDH – ukázka hašení ručními hasicími přístroji
16:25   Dopravní podnik – ukázka práce odvětrávacího ventilátoru
16:40  Vězeňská služba – ukázka přepadení eskorty
16:55   HZS – chemická jednotka, likvidace nebezpečné látky
17:15   Speleologové – ukázka traverzu
17:25   HZS + SDH – hašení dopravní nehody
17:35   Losování cen Pasu malého záchranáře
17:50   HZS letiště Václava Havla – Panter
18:00  konec akce    

Partneri IZS

4. ročník akce Den integrovaného záchranného systému se koná 23.9.2018. Přichystány jsou nejen akční ukázky složek IZS, ale také můžete získat krásné ceny a ochutnat skvělé občerstvení.

Datum: 23.9.2018

Termín: 13:00 - 18:00

Místo: Výstaviště Praha - louka za Křižíkovými pavilony

Parkovat můžete na vyhrazených parkovacích plochách v areálu Výstaviště. Parkovací automat je u Plaveckého bazénu.

Vstup se psy je povolen pouze na vodítku.

Na místě bude dostatek míst pro sezení nejenom u občerstvení, ale i jako relax zóny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se k nám dostanete?

Pokud pojedete MHD

TRAMVAJÍ

Tramvajová zastávka: Výstaviště Holešovice
Čísla tramvají: 6, 12, 17
Noční tramvaje: 53, 54

METREM

Stanice metra: Nádraží Holešovice
Linka metra: červená (C)
Pak pokračujte tramvají 6, 12, 17

Partneri IZS

Cafe Soldini – prodej italské kávy a domácích limonád

Vegan život – veganská strava

Pivovar Pražan – točené pivo, kofola a gril

Kafe v bazénu – palačinky, malinovka, zmrzlina

Petite Bruges – belgické hranolky a burgery

Vinotéka Karlín – prodej vína a burčáku

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PRAHA

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy se představí stánkem PVČ, kde jsou pro děti připravené magnetické listy, na kterých určují správná telefonní čísla na jednotlivé složky, menší děti pak třeba správně oblékají hasiče, policisty a záchranáře. Připraveny budou nejrůznější kvízy, jak správně oznamovat událost na tísňovou linku. Pro už starší děti a dospělé je připraven test z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za splnění každý účastník získá odměnu. Navštívit budete moci i tzv. domeček rizik, kde si návštěvníci mohou prohlédnout, jaká rizika v domácnosti hrozí a poučit se jak se těchto vyvarovat. Všichni získají informace, jak si doma udělat svépomocí malou požární kontrolu. Kromě stánku PVČ a domečku rizik vám HZS představí a dorazí také s nezbytnou technikou. CAS – velký cisternový vůz, s veškerým vybavením pro zásahy při dopravních nehodách. Výšková plošina, CCS Cobra pro řezání vodním paprskem při vyprošťování, kontejner nouzového přežití apod.

 • CAS (velký cisternový vůz)
 • Výšková plošina, nebo žebřík
 • CCS Cobra (řezání materiálu vodním paprskem)
 • Kontejner nouzového přežití (6x2,5 m)
 • Zásahová jednotka s hydraulickým vyprošťovacím zařízením
 • Didaktický stánek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska. SH ČMS eviduje 348 481 členů, z toho pak na 50 248 dětí a mládeže ve věku do 18 let. Existuje 7783 sborů dobrovolných hasičů, 77 okresních sdruženích hasičů a 14 krajských sdružení hasičů. Cílem činnosti sboru je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. V rámci Dne IZS bude připravena překážková dráha.

 • Překážková dráha

POLICIE ČR

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Na dni IZS můžete vidět ukázky zásahového hlídkového vozidla, motocykly, zbraně, vybavení a uniformy policistů.

 • Zásahové hlídkové vozidla
 • Vozidla dálniční policie
 • Vozidlo s vyhledávácím systémem pro ukradená vozidla
 • Vozidlo s radarovou technikou
 • Vozidlo pro poříční oddíl, potápěče s člunem
 • Motocykly
 • Zbraně a vybavení policistů

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA H.M.P.

ZZS HMP se na Dni IZS na Výstavišti Praha představí svou skvělou a jedinečnou technikou, kterou také všem návštěvníkům odprezentuje. Uvidíte tak záchranářský kamion pro hromadná neštěstí (GOLEM), vůz rychlé lékařské pomoci (RLP) a vůz rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Speciální modul pro mimořádné události Mercedes ATEGO a také historická vozidla z depozitáře ZZS HMP. Ve speciálním stanu na vás budou čekat lektoři vzdělávacího a výcvikového střediska s ukázkou přístrojové techniky, pultu operátora linky 155 a ukázkou první pomoci.

APLIKACE ZÁCHRANKA

„Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát. Mobilní aplikací ZÁCHRANKA v případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu.

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

Na letošním ročníku akce DEN IZS se Městská policie hl. m. Prahy bude prezentovat s Mobilním informačním centrem a vybranou technikou používanou v rámci činnosti MP hl. m. Prahy. Mobilní informační a poradenské centrum je speciálně upravený autobus nabízející komplexní informace o možnostech ochrany zdraví, života, majetku. Cílem je zajistit osvětový, informační a poradenský servis pro občany hlavního města zaměřený na prevenci. Touto cestou MP Praha seznamujeme občany s tím, jak se zachovat v určitých situacích, aby se nestalo bezpráví na majetku nebo na zdraví jejich osoby, ale i jak se bezpečně chovat v silničním provozu.

 • Zásahové vozidlo hlídkové
 • Motocykly
 • Jízdní oddíl na koních
 • Historické vozidlo
 • Mobilní IC autobus

ARMÁDA ČR

na Dni IZS bude prezentovat Ministerstvo obrany. Představí stánek POKOS (Příprava občanů k obraně státu) formou soutěží o nespočtem zajímavých cen pro děti i dospělé. Ve vzdělávacím programu POKOS si tak otestujete své znalosti a důvtip a zároveň se dozvíte něco o povinnostech, které Vám jako občanům České republiky vyplývají k obraně státu. Dále se budou se svou technikou prezentovat tyto útvary: 4. brigáda rychlého nasazení: Pandur, Iveco, podvozek Tatra 810, Kajman, Bombardier, a plná výzbroj a výstroj vojáka. Dále pak Vojenská policie a 31. pluk radiační, biologické a chemické obrany Liberec s chemickým vozidlem

 • Obrněný transporter Pandur
 • Obrněná vozidla Iveco a Land Rover
 • Čtyřkolky Bombardier
 • Zbraně a vybavení výsadkářů
 • 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec (technika, ukázky činnosti)
 • Prezentace POKOS, Rekrutační středisko

VOJENSKÁ POLICIE

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Jejich mottem je: "Vždy na straně práva". Na dni IZS uvidíte zásahové vozidlo pyrotechnické služby, vozidlo dálniční hlídky a hlídkový motocykl.

 • Zásahové vozidlo pyrotechnické služby
 • Vozidlo dálniční hlídky, hlídkový motocykl

HZS Letiště Václava Havla

Hlavní činností HZS je zajištění bezpečnosti v leteckém provozu, pomoc při dopravní nehodě, nebo likvidace následků provozních havárií či počasí. Letos v červnu se vozový park rozrostl o dva nejmodernější a světově nejoblíbenější letištní zásahové speciály Rosenbauer Panther, který uvidíte na dni IZS.

 • Hasičský speciál Panter

SSHMP SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

 • Protipovodňové zábrany
 • Vyprošťovací tank
 • Technické vybavení pro případ povodní ( pracovní plošina, vysokozdvižný vozík, smykový nakladač, náhradní zdroj el. energie, násypka a pytle s pískem, odtahové vozidlo s mobilními prvky protipovodňové ochrany)

SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Speleologická záchranná služba (SZS) je specializovaná složka ČSS pro poskytování pomoci při nehodách zejména v podzemních prostorách. Byla zřízena v roce 1982 jako dobrovolná specializovaná složka České speleologické společnosti. Na dni IZS se můžete těšit na ukázku záchranářské techniky,

 • KPC – strom
 • Dětský traverz

 

 KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

Záchranná brigáda kynologů Praha (ZBKP) je neziskovou organizací zaměřenou na výcvik a aktivní využití záchranných psů.

V rámci své hlavní činnosti provádíme vyhledání pohřešovaných osob, dětí, seniorů za pomocí speciálně vycvičených psů a GPS, v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Úzce spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem ČR, Policií ČR, Vodní záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni MV ČR pro nasazení v ČR i pro zahraniční mise.

 

CELNÍ SPRÁVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • Hlídková vozidla
 • Ukázky práce a vybavení

HLAVNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE PRAHA

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomocí v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií. Kromě těchto úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Na Dni IZS uvidíte:

 • Hyperbarická komora
 • Nekonečné schody
 • Zásahové vozidlo + záchranáři
 • Ukázky práce

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Vodní záchranná služba ČČK z.s. byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR. Na dni IZS představí vozidlo s člunem a vybavení pro vodní záchranu.

 • Vozidlo s člunem, vybavení pro vodní záchranu

 

DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Společnost každodenně v Praze a přilehlém regionu přepraví cestující téměř dvěma tisíci vozidel metra, tramvají a autobusů. Přijďte se podívat na řešení situací, které mohou zkomplikovat dopravu. Na dni IZS představí speciální záchranářské vybavení pro potřeby DPP.

 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

V rámci statických a dynamických ukázek bude Vězeňská služba ČR prezentovat svoji činnost jako moderního bezpečnostního sboru našeho státu. Ukážeme naše činnosti, výstroj a výzbroj a donucovací prostředky, přiblížíme nelehkou práci příslušníků i občanských zaměstnanců ve věznicích. Návštěvníci se dozví, co všechno obnáší fungování věznic, uvidí zabavené propašované nepovolené předměty do věznic, skrýše, ve kterých se pašují drogy. Předvedeme vozový park od standardního běžného eskortního vozidla přes autobus po pancířové auto. Přivezeme také, pro srovnání vozidla, která sloužila Vězeňské službě v minulosti. V rámci dynamické ukázky diváci uvidí, jak pracuje naše speciální skupina a jak vypadá situace při napadení eskorty s chráněnou osobou s mimořádným bezpečnostním opatřením. Svoji práci předvedou také naši psovodi.

PORTÁL BEZPECNOST.PRAHA.EU.

Pro informování občanů při mimořádných situací, ale i o událostech týkajících se bezpečnosti a krizového řízení v každodenním životě města, byl připraven portál na adrese: bezpecnost.praha.eu.

Tento portál přináší aktuální a z hlediska bezpečnosti důležité informace o počasí, dopravních nehodách, omezeních MHD, požárech, ekologických havárií, výpadcích dodávek elektřiny a vody apod. a také o plánovaných akcích, které mají vliv na dopravu či bezpečnost na území hl. m. Prahy. Informace získané od složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů předává na portál  Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy. Součástí portálu jsou i doporučení a rady, jak se chovat v různých mimořádných rizikových situacích.

BESIP

BESIP je oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidského činitele. Svou činnost zaměřuje na celostátní kampaně, dopravní výchovu a rozšiřování informací o osvědčených postupech.

Preventivní kampaň BESIPu zaměřená na děti, chodce, cyklisty i seniory s názvem „Vidíme se?“ si klade za cíl změnit nepříznivý vývoj příčin a následků dopravních nehod, upozornit chodce, cyklisty, děti a seniory na nebezpečí, které jim při pohybu v provozu na silnicích hrozí. V rámci kampaně je vysvětlena důležitost použití reflexních prvků a jejich správné umístění.

 • prezentace aktuálních kampaní MDČR
 • testy znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích
 • distribuce informačního a osvětového materiálu MDČR v oblasti prevence provozu na pozemních komunikacích
 • distribuce materiálu dle aktuálních kampaní MDČR (např. reflexní pásky, omalovánky apod.)
 • prezentace vlivu alkoholu a drog na účastníky provozu na pozemních komunikacích apod.

PREVENTIVNÍ KAMPAŇ - VIDÍME SE?

Preventivní kampaň BESIPu zaměřená na děti, chodce, cyklisty i seniory s názvem „Vidíme se?“ si klade za cíl změnit nepříznivý vývoj příčin a následků dopravních nehod, upozornit chodce, cyklisty, děti a seniory na nebezpečí, které jim při pohybu v provozu na silnicích hrozí. V rámci kampaně je vysvětlena důležitost použití reflexních prvků a jejich správné umístění.

NADAČNÍ FOND KRYŠTŮFEK

Posláním nadačního fondu je pomoc dětem, které se ocitnou v péči zdravotnických záchranářů nebo personálu urgentních příjmů nemocnic a také podpora zdravých dětí při mimoškolní výchově ke zdravotnické pomoci.

Činnost nadačního fondu je veřejně prospěšná, je určena všem dětem žijícím na území ČR, které potřebují zdravotnickou pomoc anebo je v obecném zájmu poskytnout jim příslušnou erudici. V širším pojetí podporuje nadační fond osvětu všech obyvatel ČR v oblasti zdravotnické péč

LIFE RESCUE

Life rescue je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2001 a věnuje se výhradně výuce první pomoci a snaží se šířit osvětu nejen u dospělých, ale i u dětí. Mezi členskou základnou jsou jak profesionální záchranáři, tak i lidé pracující mimo obor zdravotnictví se zájmem o první pomoc.

Mezi největší chloubu tohoto spolku patří zavedení kurzů první pomoci pro žáky a zaměstnance na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Je to jediný zapsaný spolek, který se výuce první pomoci věnuje takto intenzivně. Svojí velikostí je spíše lokální spolek na Praze 6, ale působnost je po celé ČR.

Na akci Den IZS nabídnou návštěvníkům nejen ukázky první pomoci a resuscitace na modelech dospělých, ale i dětí a batolat, laické defibrilátory, pomůcky k zástavě krvácení, ale také část výbavy.

PŘEDÁNÍ HASIČSKÝCH VOZIDEL

Magistrát hlavního města Prahy financoval deset nových hasičských cisteren pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. K jejich předání dojde během akce Den IZS. Dále se zde odehraje slavnostní představení nového 40 metrového žebříku, financovaného ze státního rozpočtu a speciální kontejnerový nosič a kontejner nouzového přežití, který je financován z prostředků města. 

Partneri IZS

 

Více fotografií naleznete na webu Techniky IZS: www.zonerama.com/technikaizs/Album/3754242

Děkujeme za krásné fotografie a za umožnění zveřejnění!

 Zvláštní poděkování patří partnerům akce. Děkujeme!

Partneri IZS

Mgr. Renata Lišková
projektová manažerka
Mobil: +420 702 153 664
E-mail : renata.liskova@prahaexpo.cz

Kde nás najdete

Parkování

+ -

Parkování

Vjezd na Výstaviště ulicí Za Elektrárnou. Parkoviště pro veřejnost je u Plaveckého bazénu, kde se nachází i platební automat.
Cena: 30 min. zdarma, 1h 60 Kč, celodenní 300 Kč.

Najít cestu