RubrikaRodinné akce

Den IZS

Všechny složky IZS na jednom místě.

Koupit vstupenky

Zpět na výpis

Na venkovní ploše za Křižíkovými pavilony uvidíte více jak 80 ks techniky, dynamické ukázky všech složek, psovody, jízdní policii, speleologickou záchrannou službu, vodní záchranáře, policejní vybavení, speciální hasičské vozy, vozidla zdravotnické záchranné služby a armádní techniku, prezentaci spolků zaměřených na vzdělávání, kurzy první pomoci, nabídku vybavení pro krizové situace, sebeobranu, požární prevenci atd. Představíme vozidla, techniku a vybavení všech složek IZS, Armády ČR, záchranářů i ostatních.

V sobotu 9. září od 13:00 do 18:00 se můžete těšit na zábavné a hlavně poučné odpoledne pro všechny bez rozdílu věku.

Sledujte nás i na FACEBOOKU.

 

 

 

 

 

 

 

Na již třetí ročník akce Den integrovaného záchranného systému se můžete těšit druhou neděli v září. Přichystány jsou nejen akční ukázky složek IZS, ale také můžete získat krásné ceny a ochutnat skvělé občerstvení.

Datum: 9.9.2017

Termín: 13:00 - 19:00

Místo: Výstaviště Praha - louka za Křižíkovými pavilony

Parkovat můžete na vyhrazených parkovacích plochách v areálu Výstaviště.

Pokud pojedete MHD

TRAMVAJÍ

Tramvajová zastávka: Výstaviště Holešovice
Čísla tramvají: 6, 12, 17
Noční tramvaje: 53, 54

METREM

Stanice metra: Nádraží Holešovice
Linka metra: červená (C)
Pak pokračujte tramvají 6, 12, 17

Vstup se psy je povolen pouze na vodítku.

Program:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PRAHA

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy se představí stánkem PVČ, kde jsou pro děti připravené magnetické listy, na kterých určují správná telefonní čísla na jednotlivé složky, menší děti pak třeba správně oblékají hasiče, policisty a záchranáře. Připraveny budou nejrůznější kvízy, jak správně oznamovat událost na tísňovou linku. Pro už starší děti a dospělé je připraven test z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za splnění každý účastník získá odměnu. Navštívit budete moci I tzv. domeček rizik, kde si návštěvníci mohou prohlédnout jaká rizika v domácnosti hrozí a poučit se jak se těchto vyvarovat. Všichni získají informace, jak si doma udělat svépomocí malou požární kontrolu. Kromě stánku PVČ a domečku rizik vám HZS představí a dorazí také s nezbytnou technikou.CAS – velký cisternový vůz, s veškerým vybavením pro zásahy při dopravních nehodách. Výšková plošina, CCS Cobra pro řezání vodním paprskem při vyprošťování, kontejner nouzového přežití a pod.

 • CAS (velký cisternový vůz)
 • Výšková plošina, nebo žebřík
 • CCS Cobra (řezání materiálu vodním paprskem)
 • Kontejner nouzového přežití (6x2,5 m)
 • Zásahová jednotka s hydraulickým vyprošťovacím zařízením
 • Didaktický stánek

www.hzscr.cz

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska. SH ČMS eviduje 348 481 členů, z toho pak na 50 248 dětí a mládeže ve věku do 18 let. Existuje 7783 sborů dobrovolných hasičů, 77 okresních sdruženích hasičů a 14 krajských sdružení hasičů. Cílem činnosti sboru je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek. V rámci Dne IZS bude představena historická i současná hasičská technika a ukázka hasičského výcviku.

 • Historická i současná hasičská technika (30 vozidel)
 • Hasičský výcvik

www.dh.cz

 

POLICIE ČR

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Na dni IZS můžete vidět ukázky zásahového hlídkového vozidla, vozidla dálniční policie, motocykly, zbraně a vybavení policistů, potápěče s člunem a jiné.

 • Zásahové hlídkové vozidla
 • Vrtulník Letecké služby Policie ČR
 • Vozidla dálniční policie
 • Vozidlo s vyhledávácím systémem pro ukradená vozidla
 • Vozidlo s radarovou technikou
 • Vozidlo pro poříční oddíl, potápěče s člunem
 • Motocykly
 • Zbraně a vybavení policistů

www.policie.cz

 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA H.M.P.

ZZS HMP se na Dni IZS na Výstavišti Praha představí svou skvělou a jedinečnou technikou, kterou také všem návštěvníkům odprezentuje. Uvidíte tak vůz rychlé lékařské pomoci (RLP) a vůz rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Speciální modul pro mimořádné události Mercedes ATEGO a také historická vozidla z depozitáře ZZS HMP. Ve speciálním stanu na vás budou čekat lektoři vzdělávacího a výcvikového střediska s ukázkou přístrojové techniky, pultu operátora linky 155 a ukázkou první pomoci.

www.zzshmp.cz

 

APLIKACE ZÁCHRANKA

„Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte co se může stát. Mobilní aplikací ZÁCHRANKA v případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu.

www.zachrankaapp.cz

 

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

Na letošním ročníku akce DEN IZS se Městská policie hl. m. Prahy bude prezentovat s Mobilním informačním centrem a vybranou technikou používanou v rámci činnosti MP hl. m. Prahy. Mobilní informační a poradenské centrum je speciálně upravený autobus nabízející komplexní informace o možnostech ochrany zdraví, života, majetku. Cílem je zajistit osvětový, informační a poradenský servis pro občany hlavního města zaměřený na prevenci. Touto cestou MP Praha seznamujeme občany s tím, jak se zachovat v určitých situacích, aby se nestalo bezpráví na majetku nebo na zdraví jejich osoby, ale i jak se bezpečně chovat v silničním provozu.

 • Zásahové vozidlo hlídkové
 • Motocykly
 • Jízdní oddíl na koních
 • Psovodi služební a záchranáři
 • Mobilní IC autobus

www.mppraha.cz

 

ARMÁDA ČR

na Dni IZS bude prezentovat Ministerstvo obrany. Představí stánek POKOS (Příprava občanů k obraně státu) formou soutěží o nespočtem zajímavých cen pro děti i dospělé. Ve vzdělávacím programu POKOS si tak otestujete své znalosti a důvtip a zároveň se dozvíte něco o povinnostech, které Vám jako občanům České republiky vyplývají k obraně státu. Dále se budou se svou technikou prezentovat tyto útvary: 4. brigáda rychlého nasazení: Pandur, Iveco, podvozek Tatra 810, Kajman, Bombardier, a plná výzbroj a výstroj vojáka. Dále pak Vojenská policie a 31. pluk radiační, biologické a chemické obrany Liberec s chemickým vozidlem

 • Obrněný transporter Pandur
 • Obrněná vozidla Iveco a Land Rover
 • Čtyřkolky Bombardier
 • Zbraně a vybavení výsadkářů
 • 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec (technika, ukázky činnosti)
 • Prezentace POKOS, Rekrutační středisko

www.army.cz
www.pokos.army.cz

 

VOJENSKÁ POLICIE

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Jejich mottem je: "Vždy na straně práva". Na dni IZS uvidíte zásahové vozidlo pyrotechnické služby, vozidlo dálniční hlídky a hlídkový motocykl.

 • Zásahové vozidlo pyrotechnické služby
 • Vozidlo dálniční hlídky, hlídkový motocykl

www.mppraha.cz

 

CENTRUM DOPRAVNÍ VÝCHOVY

Centrum dopravní výchovy a Velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově se bude v rámci dne IZS prezentovat simulátory. A uvidíte tak simulátor nárazu vozidla, jehož cílem je ukázat řidičům a osobám přepravujících se ve vozidlech důležitost používání bezpečnostních pásů a správné dodržování bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího před vámi řízeným vozidlem. A také simulátor převrácení vozidla, který simuluje dopravní nehodu s převrácením vozidla a ukázky a doporučení na bezpečné vystoupení z takto poškozeného vozidla.

www.vavyskov.cz

 

HZS Letiště Václava Havla

Hlavní čiností HZS je zajištění bezpečnosti v leteckém provozu, pomoc při dopravní nehodě, nebo likvidace následků provozních havárií či počasí. Letos v červnu se vozový park rozrostl o dva nejmodernější a světově nejoblíbenější letištní zásahové speciály Rosenbauer Panther, který uvidíte na dni IZS.

 • Hasičský speciál Panter

 

SSHMP SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

 • Protipovodňové zábrany
 • Vyprošťovací tank
 • Technické vybavení pro případ povodní ( pracovní plošina, vysokozdvižný vozík, smykový nakladač, náhradní zdroj el. energie, násypka a pytle s pískem, odtahové vozidlo s mobilními prvky protipovodňové ochrany)

www.sshmp.cz

 

SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Speleologická záchranná služba (SZS) je specializovaná složka ČSS pro poskytování pomoci při nehodách zejména v podzemních prostorách. Byla zřízena v roce 1982 jako dobrovolná specializovaná složka České speleologické společnosti. Na dni IZS se můžete těšit na ukázku záchranářské techniky.

 • Lezci

foto z 2015 na křižíku

www.dh.cz

 

 KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

Záchranná brigáda kynologů Praha (ZBKP) je neziskovou organizací zaměřenou na výcvik a aktivní využití záchranných psů.

V rámci své hlavní činnosti provádíme vyhledání pohřešovaných osob, dětí, seniorů za pomocí speciálně vycvičených psů a GPS, v sutinách, ve volných i těžce prostupných terénech, štolách, vodních plochách, případně i na lavinovém poli.

Úzce spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem ČR , Policií ČR, Vodní záchrannou službou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Někteří členové jsou atestováni MV ČR pro nasazení v ČR i pro zahraniční mise.

www.zachranari-praha.eu

 

CELNÍ SPRÁVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • Hlídková vozidla
 • Ukázky práce a vybavení

www.celnisprava.cz

 

HLAVNÍ BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICE PRAHA

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomocí v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií. Kromě těchto úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Na Dni IZS uvidíte:

 • Zásahové vozidlo + záchranáři
 • Ukázky práce

www.hbzs-praha.cz

 

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. byla založena v roce 1968. Je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. V současné době působí v deseti krajích České republiky a je aktivní součástí Integrovaného záchranného systému ČR. Na dni IZS představí vozidlo s člunem a vybavení pro vodní záchranu.

https://www.vzs.cz/

 • Vozidlo s člunem, vybavení pro vodní záchranu

 

ČVUT

představí v rámci Dne IZS hned dvě své fakulty. A to fakultu biomedicínského inženýrství a fakultu elektronickou. Vyzkoušet si návštěvníci budou moci měření cukru v krvi nebo monitoring a sledování životních funkcí. Zástupci fakult představí také bezdrátový biotelemetrický systém FlexiGuard pro monitorování zdravotně fyziologických a enviromentálních údajů u hasičů a dalších členů IZS, určený pro zvýšení bezpečnosti při zásahu a pro sledování a optimalizaci výcvikového procesu… Nebo třeba tzv kolorimetrické chemické senzory - detekční trubičky, což je technologie a soubor metod analytické kontroly chemických látek. Nebude chybět presentace těch nejlepších a nejdražších modelů používaných při výuce zdravotních záchranářů, nahlédnout budete moci do výukové fakultní sanitky. Posledním vynálezem a chloubou elektrotechnické fakulty je například hůl pro nevidomé s navigací, která zde rovněž bude.

 • Prezentace Fakulty biomedicínského inženýrství a Fakulty elektrotechnické

www.cvut.cz

 

DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Společnost každodenně v Praze a přilehlém regionu přepraví cestující téměř dvěma tisíci vozidel metra, tramvají a autobusů. Přijďte se podívat na řešení situací, které mohou zkomplikovat dopravu. Na dni IZS představí speciální záchranářské vybavení pro potřeby DPP.

www.dpp.cz

 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA

V rámci statických a dynamických ukázek bude Vězeňská služba ČR prezentovat svoji činnost jako moderního bezpečnostního sboru našeho státu. Ukážeme naše činnosti, výstroj a výzbroj a donucovací prostředky, přiblížíme nelehkou práci příslušníků i občanských zaměstnanců ve věznicích. Návštěvníci se dozví, co všechno obnáší fungování věznic, uvidí zabavené propašované nepovolené předměty do věznic, skrýše, ve kterých se pašují drogy. Předvedeme vozový park od standardního běžného eskortního vozidla přes autobus po pancířové auto. Přivezeme také, pro srovnání vozidla, která sloužila Vězeňské službě v minulosti. V rámci dynamické ukázky diváci uvidí, jak pracuje naše speciální skupina a jak vypadá situace při napadení eskorty s chráněnou osobou s mimořádným bezpečnostním opatřením. Svoji práci předvedou také naši psovodi.

www.vscr.cz

 

PORTÁL BEZPECNOST.PRAHA.EU.

Pro informování občanů při mimořádných situací, ale i o událostech týkajících se bezpečnosti a krizového řízení v každodenním životě města, byl připraven portál na adrese: bezpecnost.praha.eu.

Tento portál přináší aktuální a z hlediska bezpečnosti důležité informace o počasí, dopravních nehodách, omezeních MHD, požárech, ekologických havárií, výpadcích dodávek elektřiny a vody apod. a také o plánovaných akcích, které mají vliv na dopravu či bezpečnost na území hl. m. Prahy. Informace získané od složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů předává na portál  Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy. Součástí portálu jsou i doporučení a rady, jak se chovat v různých mimořádných rizikových situacích.

www.bezpecnost.praha.eu

 

 

Více fotografií naleznete na webu Techniky IZS: www.zonerama.com/technikaizs/Album/3754242

Děkujeme za krásné fotografie a za umožnění zveřejnění!

 

Zvláštní poděkování patří partnerům akce. Děkujeme!

Partneři: Pražská teplárenská, Pražská energetika

 

Mgr. Renata Lišková
projektová manažerka
Mobil: +420 702 153 664
E-mail : renata.liskova@prahaexpo.cz

Kde nás najdete

Parkování

+ -

Parkování

Vjezd na Výstaviště ulicí Za Elektrárnou. Parkoviště pro veřejnost je u Plaveckého bazénu, kde se nachází i platební automat.
Cena: 30 min. zdarma, 1h 60 Kč, celodenní 300 Kč.

Najít cestu