RubrikaFestivaly

Jarní sbližování

Jarní sbližování na Křižíkově fontáně

Zpět na výpis

Zveme všechny na Jarní sbližování. Sejdeme se na výstavišti u Křižíkovy fontány v 16.00 hodin. Společných setkávání není nikdy dostatek 🙂

Všechny akce, které škola pořádá pro obyvatelé Prahy 7 vedou k navazování kontaktů, k posilování pocitu sounáležitosti. Jarní sbližování přináší prostor tomu, aby začalo něco nového. Škola připravila aktivity podporující uvědomování si kamarádství, přátelství, úcty ke stáří. Program připravený studenty a pedagogy míří k jarnímu procitnutí, k oslavě tvořivosti.

Přijďte se na chvíli zastavit a vymanit se z každodenního koloběhu a naladit se na sílu blížícího se slunce.

Pořádá VOŠ cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku

Kde nás najdete

Parkování

+ -

Parkování

Parkovat je možné v areálu celého Výstaviště. Vjezd ulicí Za Elektrárnou.
Cena: 40 min. zdarma, celodenní 200 Kč.
Parkovací automat se nachází u plaveckého bazénu.

Najít cestu