RubrikaO Výstavišti

Rozsáhlé investice vrací život na dosud zanedbané Výstaviště

Zpět na výpis

Po letech stagnace prošel areál Výstaviště Praha během minulého roku první zásadní obnovou. Dosud zanedbané plochy zničené povodněmi a zaneřáděné starým stavebním odpadem se změnily v moderní prostranství nabízející možnost aktivního trávení volného času pro sportovce, rodiny s dětmi i seniory. Současně byly zahájeny přípravné práce pro rekonstrukci Křižíkových pavilonů a divadla Spirála. Investice do areálu v roce 2019 přesáhly 130 mil. Kč.

Předsedovi představenstva Výstaviště Praha, Tomáši Hüblovi, se společně s novým vedením areálu podařilo nastavit jasný plán rozvoje na dalších 5 let. První body z rozsáhlého množství úkolů se už podařilo realizovat, a to za plného provozu Výstaviště. Plánování rekonstrukcí a revitalizací ploch na dobu, kdy současně probíhají akce v budovách i na vnějších plochách, vyžaduje mnohem složitější koordinaci. Na druhou stranu umožňuje nechat areál Výstaviště dostupný veřejnosti i v době oprav, a to je nejdůležitější.

Velkou a dobře viditelnou změnou k lepšímu je loňská obnova venkovní plochy ve spodní části areálu. Doplněno bylo chybějící propojení se Stromovkou, opravy se dočkalo i více než 2 km komunikací a chodníků včetně revitalizace 12 000 m2 travnatých ploch. Zanedbaná oblast o velikosti téměř šesti fotbalových hřišť, která dlouhá léta zůstávala ve stavu po ničivých povodních, se postupně mění na příjemnou venkovní plochu určenou pro aktivní odpočinek i relaxaci. Revitalizace této zóny, která zahrnovala obnovu travnatých ploch, výstavbu hřišť, herních prvků a nového gastro pavilonu, dosáhla výše 53,8 mil. Kč.

První vlny oprav se dočkala i Křižíkova fontána, kde se díky novému jevišti obnovilo pořádání různorodých akcí přímo na fontáně, která je sama o sobě výjimečným prostorem. Na fontánu navazují i Křižíkovy pavilony, s jejichž rekonstrukcí se rovněž v loňském roce započalo. Dosavadní náklady na rekonstrukci dosáhly 4,7 mil. Kč s tím, že začátek rozsáhlé rekonstrukce pavilonů je plánován na letošní rok.

Nové ozvučení a rekonstrukce interiéru prospěly i Maroldovu panoramatu, které díky tomu navštívilo 3x více návštěvníků, než v předchozím roce. V přední části Výstaviště byla dokončena rekonstrukce restaurace Pražan v hodnotě 5 mil. Kč.

Za loňský rok se na Výstavišti Praha uskutečnilo 114 akcí, které do pokladny společně s pronájmy budov přinesly více než 100 mil. Kč. Oproti tomu celková údržba areálu včetně nákupu areálového vybavení nepřekročila 66 mil. Kč.

Výstavišti se tak postupně navrací status místa, kam lidé přicházejí za sportem, zábavou i odpočinkem. Je to opět místo, kde to žije.