Zpět na výpis RubrikaOstatní

Uzavření plaveckého bazénu

Vážení návštěvníci, dovolujeme si vás informovat, že jsme uzavřeli plavecký bazén z důvodu havárie a nyní připravujeme generální opravu tzv. vany bazénu.

Ta nebyla již dlouhou dobu v dobrém technickém stavu. Snažili jsme se průběžnými lokálními opravami udržovat pokud možno bazén co nejdéle v bezpečném a provozuschopném stavu. V rámci letní údržby plaveckého bazénu jsme však zjistili podstatné závady, týkající se prosakování vody hydroizolační vrstvou bazénu. Na základě tohoto zjištění bylo provedeno vypuštění bazénu a následná kontrola prokázala prosakování vody kolem vstupních trysek ve dně bazénu. Nejhůře poškozené trysky byly provizorně opraveny, ale i ostatní zbylé trysky byly ve stavu, že v budoucnosti může dojít k dalšímu postupnému vnikání vody mezi nosnou ocelovou konstrukcí a sklolaminátovou skořepinu. Došlo by tak k postupné korozi a destrukci nosné ocelové konstrukce.

Z tohoto důvodu jsme ihned začali řešit způsob technického provedení kompletní opravy v co nejkratším možném čase. Všichni podnájemci plaveckého bazénu byli o této skutečnosti informováni předem a zároveň byly v tomto smyslu upraveny podnájemní smlouvy, které obsahují informace o plánované odstávce bazénu z důvodů výše popsaných oprav. K datu uzavření podnájemních smluv jsme však ještě nemohli znát přesný termín oprav, jelikož se připravovala technická dokumentace pro plánované poptávkové řízení na opravu této závady. Plán byl provést nezbytnou generální opravu v prosinci, tedy v čase prázdnin a dovolených, kdy bazén navštěvuje minimum lidí z řad veřejnosti i škol a klubů. Všechny naše podnájemce jsme o termínu oprav řádně informovali dva měsíce předem, jak je uvedeno v uzavřených smlouvách. Za dobu, kdy je bazén mimo provoz, podnájemci samozřejmě nic neplatí. Standardně podnájemci v průběhu celé sezony platí pouze to, co v daném měsíci „odplavou“.

Bohužel však minulý týden došlo k další výrazné destrukci vany bazénu, kvůli které je nutné provést generální opravu vany bazénu ihned. Nyní se snažíme zajistit firmu pro okamžitou opravu, která je odhadována na dva měsíce, cca do poloviny prosince. Velmi nás mrzí, že bazén nemůže být dočasně přístupný pro plavecké kurzy i veřejnost, ale nemáme jinou možnost s ohledem na bezpečnost návštěvníků. Bazén se s technickými problémy potýkal opakovaně a rozsáhlá oprava je již nezbytná. V rámci opravy dojde k odstranění stávajícího pláště a podkladu sklolaminátové skořepiny, která bude nahrazena, opravě zkorodovaných a poškozených částí pláště bazénu, osazení nových trysek, provedení nového antikorozního nátěru a nanesení nové bazénové fólie. Bazén poté bude moci sloužit s novou, moderní bazénovou “vanou”, bez neustálých oprav ke spokojenosti všech návštěvníků.

Děkujeme za pochopení.